Priser 2019

ENDRINGER KAN FOREKOMME

  • Påmeldingsavgift  pr. korps    kr. 3.000,- 

  • Pris pr. musikant    kr. 1590,- 

  • Pris pr. ledsager/leder   kr. 1590,- 

Prisene inkluderer

  • 2-dagers pass til Kristiansand Dyrepark inkl. Badelandet

  • FESTivalkveld på lørdagen med mat, drikke og underholdning (tilpasses koronasituasjonen)

  • Overnatting 2 netter på skole

  • Kveldsmat fredag

  • Frokost lørdag og søndag med mulighet for å smøre lunsjpakke

Påmeldingsfrist er satt til 15. april 2020. Etter denne dato er påmelding bindende. 

Faktura blir sendt ut som følger: 

  • Påmeldingsavgiften faktureres straks etter mottak av påmeldingen. 

  • Faktura for påmeldt antall deltakere sendes ut rett etter 15. mai 2020. Fakturaer skal gjøres opp før ankomst.  

NB! Det er ingen reduksjon i festivalpris for deltakere som velger annet bosted enn det som er beskrevet overfor. For dem som måtte ønske å tilby enkelte deltakere annen overnatting har festivalen avtale med Yess Hotell. Les om det her.
Vi har heller ikke mulighet til å tilby rabatterte billetter til Dyreparken ut over de som er fullverdige deltakere på festivalen.

Evt. avlysning pga koronasituasjon: 

Dersom festivalen skulle måtte avlyses pga av smittesituasjon eller annet relatert til korona vil deltakeravgiften bli tilbakebetalt. Påmeldingsavgiften vil beholdes for å dekke opp deler av påløpte kostnader ved planlegging og forberedelse.