top of page

Priser 2023

ENDRINGER KAN FOREKOMME

 • Påmeldingsavgift  pr. korps    kr. 5.000,- 

 • Pris pr. musikant    kr. 1790,- 

 • Pris pr. ledsager/leder   kr. 1790,- 

Prisene inkluderer

 • 1-dags pass til Kristiansand Dyrepark

 • FESTivalkveld på lørdagen med mat, drikke og underholdning

 • Overnatting 2 netter på skole

 • Kveldsmat fredag

 • Frokost lørdag og søndag med mulighet for å smøre lunsjpakke

 • Baguett og drikke i byen på lørdag

 • Medalje

Påmeldingsfrist er satt til 15. april 2023. Etter denne dato er påmelding bindende. 

Faktura blir sendt ut som følger: 

 • Påmeldingsavgiften faktureres straks etter mottak av påmeldingen. 

 • Faktura for påmeldt antall deltakere sendes ut rett etter 15. mai 2023. Fakturaer skal gjøres opp før ankomst.  

NB! Det er ingen reduksjon i festivalpris for deltakere som velger annet bosted enn det som er beskrevet overfor. 
Vi har heller ikke mulighet til å tilby rabatterte billetter til Dyreparken ut over de som er fullverdige deltakere på festivalen.

Evt. avlysning pga koronasituasjon: 

Dersom festivalen skulle måtte avlyses av myndighetspålagte forhold, som korona, vil deltakeravgiften bli tilbakebetalt. Påmeldingsavgiften vil beholdes for å dekke opp deler av påløpte kostnader ved planlegging og forberedelse.

Publisert 22.11.2022

bottom of page